Asociația Freedom and Respect for Every Earthling (F.R.E.E.), persoană juridică română, cu sediul în Timișoara, str. Preot Alexandru Bălaș, nr. 6-8, etaj 2, ap. 12, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 24277/A/2017, cod de înregistrare fiscală 38020161, înțelege să își actualizeze politica de prelucrare a datelor cu caracter personal în vederea respectării noilor reguli introduse prin Regulamentul General de Protecția datelor, nr. 679 din 27 aprilie 2016, aplicabil în Uniunea Europeană (GDPR) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Prin această Politică îți aducem la cunoștință:

 • Anumite concepte importante referitoare la datele cu caracter personal;
 • Ce date personale prelucrăm;
 • În ce scop folosim aceste date;
 • Cui putem transmite datele;
 • Ce drepturi ai în ceea ce privește datele.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Date cu caracter personal înseamnă orice informație sau informații care te identifică sau te pot identifica direct sau indirect. Aceasta înseamnă că datele personale includ informații precum: nume, prenume, număr de identificare, adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, date de localizare etc.

Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal?

Prelucrarea înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

Categoriile de date personale pe care Asociația F.R.E.E. le prelucrează sunt:

 • Informații de identificare și contact;
 • Date cu privire la istoricul colaborării cu persoanele vizate;
 • Fotografii și materiale video.

În ce scop prelucrăm datele?

Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate de către Asociația F.R.E.E. în următoarele scopuri:

 • Transmiterea informațiilor cu privire la programul, fondul sau evenimentul susținut în cadrul Asociației;
 • Comunicarea activităților derulate de Asociația F.R.E.E. în România, care pot fi de interes pentru persoanele vizate;
 • Îndeplinirea obligațiilor de plată a donațiior și sponsorizărilor;
 • Expedierea de materiale informative prin Poșta Română / curierat rapid membrilor și voluntarilor.

Prelucrarea datelor se realizează în baza contractelor de donație și sponsorizare, prin acceptarea politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de pe site-urile Asociației. În alte situații, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu legislația în vigoare în materie civilă, fiscală, administrativă etc.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Datele necesare prelucrării vor fi păstrate pentru o perioadă de maximum 5 ani, în funcție de categoria de date cu caracter personal prelucrată. Acestea pot fi șterse la cerere pe parcursul acestei perioade, dacă este cazul, cu excepția cazului în care acest lucru nu intră în conflict cu alte legi naționale în vigoare.

Transferul datelor cu caracter personal

După colectarea datelor de contact ca urmare a completării unei liste de primire a newsletterului în cadrul evenimentelor precum proiecții de film, mese de informare etc., precum și datele membrilor și voluntarilor, Asociația F.R.E.E. nu va transmite datele altor entități.

Asociația F.R.E.E. prelucrează datele tale cu caracter personal exclusiv pe teritoriul României.

Care sunt drepturile persoanei vizate?

În baza GDPR și a legislației conexe privind protecția datelor, beneficiezi de următoarele drepturi:

Dreptul de acces – înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că îți prelucrăm sau nu datele cu caracter personal, și în caz afirmativ, ai acces la datele respective și la informații privind modul/modalitatea în care ele sunt prelucrate.

Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi datele tale într-un format structurat, utilizat în mod curent și dreptul ca acestea să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție – te poți opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului.

Dreptul la rectificare – oricând ne poți solicita să corectăm, fără întârzieri nejustificate, datele cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor – dreptul de a ne solicita, fără întârzieri nejustificate, să îți fie șterse datele cu caracter personal în cazul în care acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de către noi. De asemenea, oricând, te poți opune prelucrării dacă nu există motive legitime care să prevaleze sau datele tale cu caracter personal au fost prelucrate cu nerespectarea legii sau acestea trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine.

Dreptul la restricționarea prelucrării – posibilitatea de a obține restricționarea prelucrării în oricare dintre următoarele situații expres prevăzute:

 • exactitatea datelor pe care noi le prelucrăm este contestată;
 • prelucrarea datelor de către noi este ilegală și soliciți restricționarea utilizării lor de către noi;
 • în cazul în care soliciți datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Restricționarea prelucrării se aplică pentru intervalul de timp în care verificăm dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor tale.

În cazul petițiilor datele personale pot fi comunicate unei terțe persoane. În acest caz acest lucru va fi menționat în descrierea petiției. Datele comunicate vor include doar numele și prenumele semnatarului.

Pentru orice clarificări, sugestii și intervenții pe datele personale ne poți contacta la adresa de e-mail: contact@freeanimals.ro.